Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Kampania Kolejowe ABC" – kolejne lekcje bezpieczeństwa dla dzieci w nowym roku szkolnym

29.08.2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec wakacji, już za kilka dni uczniowie wrócą do szkół. W roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach realizowanych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” weźmie udział ponad 6000 dzieci z całej Polski. Lekcje odbędą się w gminach, w których na przestrzeni ostatnich lat doszło do tragicznych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na tzw. dzikich przejściach.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, w 2017 roku liczba potrąceń osób, które przekraczały tory w miejscu niedozwolonym, była wyższa aż o 30 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych miało miejsce 214 wypadków. Dlatego, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Prezes UTK podjął szereg inicjatyw, w tym działania edukacyjne.

 „Kampania Kolejowe ABC” to 4-letnia kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest on realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. W ramach całego projektu zostanie przeprowadzonych 500 zajęć dla ok. 15 000 dzieci.

Celem kampanii jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych m.in. poprzez przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w placówkach przedszkolnych i szkolnych na terenie całego kraju.

Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać m.in. zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów koleją oraz znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego zachowania na dworcu, na peronie czy w pociągu. Zajęcia rozwijają wyobraźnię odbiorców oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Mają także wpływ na prawidłowe zachowania i reakcje na sytuacje, które występują w trakcie korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na terenie kolejowym lub w jego pobliżu.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zajęcia edukacyjne cieszą się ogromną popularnością. Dzieci chętnie uczestniczą w lekcjach, a wychowawcy wskazują na zasadność edukacji w zakresie bezpieczeństwa we wczesnym etapie rozwoju młodego człowieka. – Już niedługo te dzieci staną się samodzielnymi pasażerami i kierowcami, którzy na co dzień będą mieli styczność z zagrożeniami na drogach oraz przejazdach kolejowych. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta w trakcie „Kampanii Kolejowe ABC” pomoże im w bezpiecznym poruszaniu w pobliżu torów – stwierdza Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Najważniejsze informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl.

 

do góry