Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek posiadania deklaracji zgodności z typem

11.07.2018

Dla urządzeń lub budowli zgodnych z typem, objętych świadectwem dopuszczenia do eksploatacji i zakupionych do zabudowy lub zainstalowania na zarządzanej infrastrukturze powinno się uzyskać deklarację zgodności z typem. Przypominamy, kiedy należy posiadać deklarację zgodności z typem i kto ją wystawia.

Deklarację zgodności z typem wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Deklarację taką może również wydać użytkownik bocznicy, importer lub wykonawca modernizacji. Należy jednak pamiętać, że deklarację wystawić można jedynie po przeprowadzeniu odpowiednich badań przez jednostki badawcze. Wykaz uprawnionych jednostek badawczych znajduje się na stronie BIP UTK.

Dla urządzeń i wyrobów wprowadzanych do obrotu od 1 czerwca 2014 r. deklaracje zgodności z typem wystawia się jedynie dla typów urządzeń i budowli wymienionych w rozporządzeniu z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w stanowisku Prezesa UTK w sprawie wyrobów posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie niż wynika to z rozporządzenia 720 (aktualizacja z 21 lutego 2018 r.).

 

 

 

do góry