Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja: Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej

15.06.2018

Przedstawienie kluczowych inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej, w tym m.in. Wschodniej Magistrali Kolejowej oraz wybranych dworców kolejowych oraz debata nad ich wpływem na rozwój makroregionu - to główny cel konferencji organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wydarzenie będzie również okazją do dyskusji na temat dalszej rozbudowy istniejącej sieci połączeń kolejowych w tym regionie Polski. Wystąpienie przewodnie na Konferencji wygłosi Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawiciel UTK omówi temat „Czy warto dziś rozwijać kolej? Kolej jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”.

Zaproszeni goście, wśród których znajdą się przedstawiciele władz samorządowych Polski Wschodniej, biznesu jak również eksperci z branży transportowej podejmą rozmowy nad planami inwestycyjnymi infrastruktury granicznej, dalszym rozwojem przewozów towarowych, a także rozbudową już istniejących połączeń kolejowych.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 20-21 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CUPT. Są jeszcze wolne miejsca, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

do góry