Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Druga edycja akcji „Kolejowa Kropla Krwi”

14.06.2018

”Kolejowa Kropla Krwi ” organizowana przez Urząd Transportu Kolejowego kolejny raz zakończyła się sukcesem. Krwi zebranej w obu edycjach wystarczy dla ponad 200 osób potrzebujących pomocy.

Kilkudziesięciu pracowników UTK oraz członków Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie wzięło udział w drugiej edycji akcji „Kolejowa Kropla Krwi”. -Taka decyzja jednego człowieka to uratowane nawet trzy ludzkie istnienia – powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK witając uczestników akcji.  Podziękował też pracownikom UTK i przybyłym kolejarzom za chęć oddania krwi. - Chyba nie ma dwóch słów tak ze sobą związanych jak „służba”, określająca pracę na kolei oraz krew. Od ponad pół wieku działa Kolejarska Służba Krwi. To niewątpliwie powód do dumy dla wszystkich związanych z koleją - dodał.

Data tegorocznej edycji jest nieprzypadkowa. 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Jest też to data wyjątkowa dla kolei, bowiem równo 173 lata temu otwarto pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim. Zebrani mogli wysłuchać wykładu  „Kolej Warszawsko-Wiedeńska” Andrzeja Paszke, członka Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz obejrzeć wystawę poświęconą wiedence.

Wykład poświęcony krwiodawstwu wygłosił Jan Faberski, wieloletni dawca krwi, przedstawiciel Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - propagator krwiodawstwa, ambasador honorowego dawstwa krwi.

Akcja krwiodawstwa była cenną okazją do zwiększenia świadomości o znaczeniu darowizny krwi i inspirowania większej liczby osób do regularnego jej oddawania. „Kolejowa Kropla krwi” została zorganizowana przez UTK we współpracy z Kolejarską Służbą Krwi oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

  • Zbiorowe zdjęcie uczestników II edycji akcji "Kolejowa Kropla Krwi"
  • Pierwszym etapem jest wypełnienie ankiety o stanie swojego zdrowia
  • Uczestnicy podczas poboru krwi
  • Każdy z uczestników otrzymał teczkę z materiałami pamiątkowymi, w tym podziękowanie przygotowane przez organizatorów
do góry