Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Letnia korekta rozkładu jazdy pociągów

08.06.2018

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywać do 1 września 2018 r.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów  2017/2018 zarządca infrastruktury  PKP PLK  przewidział pięć korekt związanych m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Najbliższa zmiana nastąpi w najbliższą niedzielę 10 czerwca 2018 r. Kolejne zaplanowane są na 2 września i 21 października.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na  21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach, peronach itp. powinny pojawić się w formie plakatów czy tablic co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów.

Ważne linki:

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych

Tabele sieciowego rozkładu jazdy

Adresy stron przewoźników pasażerskich można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranego przewoźnika.

do góry