Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II edycja szkolenia „Zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce – warsztaty”

21.05.2018

Ostatnim szkoleniem w bieżącym semestrze na Akademii UTK będą warsztaty z „Zarządzania ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce”.

Szkolenie będzie poświęcone praktycznym aspektom zarządzania ryzykiem, w tym oceną znaczenia zmiany. Omówione zostaną zagadnienia związane z procesami zarządzania zmianą, jak i zarządzania ryzykiem. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sprawdzić procesy w praktyce oraz wymieniać się doświadczeniami.

Grupa docelowa to pełnomocnicy SMS lub MMS oraz praktycy, którzy stosują te procesy w podmiotach kolejowych.  Preferowana jest dobra znajomość procesów wewnętrznych oraz doświadczenie w zakresie stosowania CSM RA.

Zajęcia odbędą się w centrali Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134 (nieopodal dworca Warszawa Zachodnia).

Zapisów można dokonać na stronie Akademii UTK.

Akademia Wiedzy Kolejowej w UTK powstała w 2016 r. Celem Akademii jest propagowanie dobrych praktyk wśród uczestników rynku kolejowego poprzez prowadzone przez Urząd szkolenia i warsztaty, a dodatkowo możliwość reagowania na problemy rynku kolejowego.  Wykładowcami są pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego.

Przez trzy semestry przeprowadziliśmy 26 szkoleń. W zajęciach wzięło udział prawie 1200 osób. Największą popularnością cieszyły się tematy związane z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym.

Szkolenia są bezpłatne, jednak uczestnicy powinni ocenić szkolenie oraz prowadzących. Do pobrania z systemu są indywidualne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Materiały ze wszystkich szkoleń dostępne są na stronie Archiwum.

 

do góry