Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień otwarty w UTK

27.04.2018

Ponad 30 osób z całego kraju odwiedziło siedzibę Urzędu Transportu Kolejowego podczas pierwszego Dnia Otwartego. Do ich dyspozycji było kierownictwo urzędu oraz dyrektorzy i eksperci ze wszystkich departamentów merytorycznych UTK.

Większość osób umówiła się wcześniej na spotkania. Pozwoliło to na lepsze przygotowanie się pracowników urzędu do rozmów. Tematyka poruszana przez odwiedzających była różna. Najwięcej zagadnień dotykało spraw weryfikacji wyrobów kolejowych, zgodności z TSI czy autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność wyrobów. Dużo omawianych problemów związanych było ze szkoleniem i pracą maszynistów.

Gośćmi urzędu byli dziś przedstawiciele nieomal wszystkich grup przedsiębiorców kolejowych – od największych przewoźników pasażerskich i towarowych do producentów wyrobów dla kolejnictwa. Byli też przedstawiciele ośrodków szkoleniowych, organizacji reprezentujących środowiska transportu szynowego oraz uczelni. Na spotkanie dotarł również przedstawiciel warszawskiego metra.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników takiej formy spotkań z branżą – powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK. – Takie spotkania to efektywna realizacja koncepcji otwartego urzędu, którą wdrażamy prawie od dwóch lat. Dzięki takim kontaktom lepiej wiemy, co stwarza problemy i jesteśmy w stanie im przeciwdziałać  - dodał.

Organizujemy także spotkania pod hasłem „Piątki z UTK” z rynkiem. Podczas „Piątków” pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Spotkania te organizowane są cyklicznie w co drugi piątek. Terminarz i formularz do zapisów dostępny jest na stronie głównej Urzędu w dziale Polecamy -> Piątki z UTK.

Urząd Transportu Kolejowego również od prawie dwóch lat organizuje szkolenia dla przedstawicieli rynku kolejowego w ramach Akademii UTK. Warsztaty te są nieodpłatne i dotyczą najbardziej aktualnych zagadnień takich jak prace komisji kolejowych, wymagania dla wąskotorówek, regulacje prawne dotyczące maszynistów czy użytkowników bocznic. Przez rok działalności Akademii UTK przeszkolonych zostało blisko 1200 osób.

Organizowane też są spotkania wyjazdowe w siedzibach przedsiębiorstw związanych z branżą kolejową. Dzięki nim możliwe jest lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania spółek. Jest to też świetna okazja by wyjaśnić zagadnienia dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa. UTK czeka na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy chcieliby spotkać się z pracownikami urzędu w swoich siedzibach. Zgłoszenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl.

 

do góry