Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Żeby na kolei nie było barier

21.11.2017

Prezentacja drugiego wydania podręcznika o interoperacyjności kolei była głównym tematem spotkania w Urzędzie Transportu Kolejowego. Jednym ze współautorów książki jest Prezes UTK Ignacy Góra. Publikacja będzie służyć realizującym modernizacje linii kolejowych: pracownikom firm budowlanych, inżynierom kontraktów i dyrektorom projektów oraz pracownikom firm taborowych, maszynistom i wszystkim zainteresowanym nowoczesnym transportem kolejowym.

Drugie wydanie podręcznika zostało wzbogacone o zagadnienia znajdujące się w kompetencjach Prezesa UTK. Chodzi o m.in. o wyroby w podsystemach strukturalnych, wspólną metodę bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Podręcznik uzupełnia zestawienie dokumentów prawnych związanych z interoperacyjnością kolei.

Rozpoczynając spotkanie Ignacy Góra powiedział, że urząd jest odpowiednim miejscem, aby dyskutować na temat interoperacyjności kolei. - W UTK w sposób praktyczny dotykamy interoperacyjności kolei, gdyż urząd wydaje zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji dla podsystemów i składników interoperacyjności – zauważył Ignacy Góra, Prezes UTK. Zaznaczył, że interoperacyjność oznacza jeszcze większe bezpieczeństwo, wyższą jakość, komfort podróżowania oraz poprawę oferty przewozowej i konkurencyjności kolei.

Redaktor merytoryczny publikacji dr inż. Marek Pawlik oraz Dariusz Kostrzębski - prezes Kuriera Kolejowego - wydawcy podręcznika, podziękowali Prezesowi UTK oraz jego współpracownikom za wkład włożony w przygotowanie drugiego wydania. Pamiątkowe certyfikaty i podziękowania otrzymali przedstawiciele firm oraz instytucji, którzy uczestniczyli w powstawaniu książki „Interoperacyjność systemu Kolei Unii Europejskiej”.

Promocji książki towarzyszył panel dyskusyjny Debata z Kurierem: „Interoperacyjność wyzwaniem dla kolei w Polsce”. W debacie udział wzięli Ignacy Góra, Prezes UTK, Zbigniew Durzyński z IPS TABOR, Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa oraz Krzysztof Warmiński z Transportowego Dozoru Technicznego. Eksperci podkreślali m.in. konieczność lepszej koordynacji działań w zakresie wprowadzania interoperacyjności oraz stosowania systemów, które eliminują błędy ludzi. Odnosząc się do tych głosów Prezes Ignacy Góra stwierdził, że urząd pragnie być integratorem działań związanych z interoperacyjnością. - UTK wczytuje się w Państwa problemy, jesteśmy aby pokonywać bariery i rozwijać transport kolejowy – dodał Prezes UTK.

  • Spotkanie w dniu 21 listopada 2017 r. poświęcone było promocji podręcznika
  • Ignacy Góra: "UTK jest odpowiednim miejscem, by dyskutować na temat interoperacyjności kolei"
  • Pamiątkowe certyfikaty i podziękowania otrzymali przedstawiciele firm oraz instytucji uczestniczących w powstawaniu książki
  • Okładka podręcznika "Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej"
do góry