Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Blisko 300 uczestników szkolenia dla komisji kolejowych

24.10.2017

W ramach Akademii UTK eksperci Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili warsztaty dla przedstawicieli komisji kolejowych. Na spotkaniu w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach pojawiło się blisko 300 osób. Szkolenie obejmowało między innymi przepisy prawa i wytyczne dotyczące trybu pracy komisji kolejowych, a także podsumowano miniony okres sprawowania nadzoru Prezesa UTK nad pracą komisji kolejowych.

Szkolenie przeprowadzili Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra oraz eksperci UTK.

Od marca 2016 roku Prezes UTK sprawuje nadzór nad komisjami prowadzącymi postępowania w sprawie zdarzeń kolejowych. Jednym z pierwszych kroków w nowym systemie nadzoru było podpisanie na początku czerwca ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Sprecyzowano w nim formy nadzoru nad komisjami kolejowymi. Porozumienie obejmuje wymianę doświadczeń oraz prowadzenie nadzoru w oparciu o wspólne zasady postępowania obu stron. Celem porozumienia jest poprawa kwalifikowalności zdarzeń kolejowych i podniesienie poziomu prac komisji.

UTK wpiera także przedstawicieli komisji kolejowych organizując cykliczne szkolenia w ramach Akademii UTK. Najbliższe szkolenie dla członków komisji odbędzie się 8 listopada 2017 r. Akademia Wiedzy Kolejowej powstała aby propagować dobre praktyki wśród uczestników rynku kolejowego. Przez pierwsze dwa semestry w zajęciach udział wzięło ponad 500 osób. Niedawno rozpoczął się trzeci semestr działalności Akademii.

W ostatnim czasie wydany został również poradnik obejmujący swoją  tematyką tory, rozjazdy i skrzyżowania torów. Planowane są kolejne części poradnika dotyczące pojazdów kolejowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo ma na celu usystematyzowanie wiedzy i ułatwienie pracy komisjom kolejowym.

 

  • Spotkanie w zabytkowej sali Sejmu Ślaskiego otworzył Prezes UTK Ignacy Góra
  • Sala podczas szkolenia
  • Sala podczas szkolenia
do góry