Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

20.09.2017

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie organizowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Swoje prace zgłosiło przeszło 50 uczestników rynku kolejowego.

Konkurs jest dedykowany sygnatariuszom „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” i zarazem okazją do wymiany doświadczeń dotyczących promowania kultury bezpieczeństwa między podmiotami rynku kolejowego.

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu było przedstawienie swoich działań podjętych dla rozwoju kultury bezpieczeństwa, spełniających trzy kryteria:

  • innowacyjność;
  • korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego;
  • pozytywny wpływ na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W przypadku prac dyplomowych ocenie podlegać będą:

  • atrakcyjność i oryginalność tematyki pracy dyplomowej;
  • osiągnięcie zakładanego w niej celu;
  • walory nowatorskie;
  • walory z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania;
  • innowacyjność;
  • forma i jakość prezentacji tematu.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają statuetki Kultury Bezpieczeństwa. Wyniki konkursu ogłosimy 8 grudnia 2017 r. podczas II Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.

- Spotkanie uczestników przy ogłoszeniu wyników konkursu będzie wydarzeniem owocującym nieocenionymi efektami w postaci wymiany doświadczeń, wzajemnej motywacji oraz świadomości naszej wyjątkowej pracy podjętej w celu podnoszenia bezpieczeństwa w sektorze kolejowym – podkreślił Ignacy Góra, Prezes UTK.

Zgłoszone projekty oceni Kapituła konkursu. W pracach Kapituły wezmą udział zaproszeni specjaliści z dziedziny transportu kolejowego: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Maciej Szkoda – p.o. Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.

 

do góry