Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O ułatwieniach dla pasażerów z niepełnosprawnością

14.09.2017

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie Rady Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz Zespołu Zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Omówiono między innymi sposoby wykorzystania ekspertyzy podpowiadającej jak poprawić dostępność dworców kolejowych.

Na zlecenie UTK powstała Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania Przedstawiciele spółek kolejowych zapewnili, że dokument posłuży do aktualizacji standardów dostępności. Część traktuje Ekspertyzę jako zbiór dobrych praktyk. Niektórzy przewoźnicy na podstawie opracowania będą dostosowywać swoje kasy i systemy informacji dynamicznej. Planowane są także zmiany w regulaminach przewozów. Przewodniczący Rady, Piotr Pawłowski podkreślił, że w ramach aktualizowania dokumentów dotyczących podróżnych z niepełnosprawnością można zastanowić się nad wprowadzeniem jednolitego standardu czy procedur obsługi pasażerów.

W trakcie spotkania omówiono również nowy wzór legitymacji osób niepełnosprawnych, stan prac nad Europejskim Aktem Dostępności.

Omówiony został także wynik audytu stron internetowych podmiotów kolejowych. Przy tej okazji zwrócono uwagę, że na konieczność dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Witryny www są czasami większą barierą dla osoby z niepełnosprawnością niż sama podróż.

  • Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
    Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
  • Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
    Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
  • Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
    Spotkanie Rady Ekspertów i Zespołu Zadaniowego
do góry