Nawigacja

ROZPORZĄDZENIA (strona 1)

ROZPORZĄDZENIA

strona 1 |  2 |  3

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 150, poz. 893)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 569)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r., nr 57, poz. 388 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2010 r., nr 22, poz. 114)

 • UCHYLONE Z DNIEM 01 KWIETNIA 2015 r.
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1016)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. 2015, poz. 1127)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
  Dz.U. 2015 r., poz. 360 z uwzględnieniem zmian wynikających z:

 • Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2006 r., nr 168, poz. 1198)

 • Rozporządzenia Ministra transportu z dnia 18 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2007, nr 173, poz. 1220)

 • Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2009 r., nr 38, poz. 303)

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 325)

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. (Dz.U. 2014 r., poz. 357)

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji . (Dz.U. 2014 r., poz. 517)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1476)

 • UCHYLONE Z DNIEM 30 LIPCA 2015 r
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. 2010 r., Nr 142, poz. 952, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. 2015, poz. 1061)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
  Dz. U. 2007 r., nr 60, poz. 407 z uwzględnieniem zmian wynikających z:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa — Dz. U. 2006 r., nr 230, poz. 1682 z uwzględnieniem zmian wynikających z:

 • UCHYLONE Z DNIEM 11 SIERPNIA 2015 r.
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa
  Dz. U. 2007 r., nr 57, poz. 389 z uwzględnieniem zmian wynikających z:

 • powrót do strony „Akty prawne”

  strona 1 |  2 |  3

  do góry