Nawigacja

Numery rachunków bankowych dla wnoszenia opłat

Opłaty skarbowe

 • z tytułu wydania decyzji administracyjnej - na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
 • z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
  • w przypadku złożenia dokumentu w Centrali UTK - na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa
  • w przypadku złożenia dokumentu w Oddziałach Terenowych UTK – na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego (Urzędu Miasta zgodnie z wykazem):
  Nazwa organu Adres Numer rachunku

  Urząd Miejski w Gdańsku

  ul. Nowe Ogrody 8/12

  80-803 Gdańsk

  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

  Urząd Miasta Katowice

  ul. Młyńska 4

  40-098 Katowice

  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

  Miasto Kraków

  Pl. Wszystkich Świętych 3-4

  31-004 Kraków

  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

  Urząd Miasta Lublina

  plac Króla Władysława Łokietka 1

  20-109 Lublin

  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

  Urząd Miasta Poznania

  ul. Libelta 16/20

  61-706 Poznań

  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ochota

  ul. Grójecka 17a

  02-021 Warszawa

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Gmina Wrocław

  pl. Nowy Targ 1-8

  50-141 Wrocław

  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

   

  Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK

  Uregulowania dotyczące tych opłat (w tym wykaz obowiązujących stawek oraz procesów, za których realizację są one pobierane) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. 2017 poz. 901).

  Opłaty wnosi sie m. in. w następujacych sprawach:

  • wydania, zmiany lub przedłużenia autoryzacji bezpieczeństwa;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. A;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. B;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa;
  • wydania certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych;
  • rejestracji pojazdów kolejowych;
  • udzielenie licencji przewoźnika kolejowego *).

  Opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Transportu Kolejowego
  47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
  W przypadku dokonywania opłat spoza Polski nalezy je wnosić na konto
  PL 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000
  SWIFT/BIC NBPLPLPW
  .

   

  *) Opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego

  Uregulowania dotyczące opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego i licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego określa art. 50 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 710 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z  2009 r., Nr 196, poz. 1515).

do góry