Nawigacja

Raporty bezpieczeństwa - wysyłanie plików

Aplikacja służy do przesyłania do Urzędu Transportu Kolejowego plików, związanych z raportem w sprawie bezpieczeństwa. Pliki zostaną przesłane bezpośrednio na serwery UTK.

W celu ułatwienia identyfikacji przesłanych przez Państwa plików prosimy o nadanie wysyłanym plikom nazw, których początkiem jest nazwa lub akronim nazwy przedsiębiorstwa wysyłającego dokument, np. PKP - Raport.docx, PKP - Arkusz CSI.xlsx.

Aby przesłać plik należy kliknąć na przycisk "Wybierz lub upuść pliki" i wybrać właściwe dokumenty z okna wyboru plików. Można też przeciągnąć i upuścić pliki bezpośrednio z okna menedżera plików na obszar klawisza "Wybierz lub upuść pliki".

Po zakończeniu wysyłania na dole ekranu pojawi się informacja "Wysłane pliki" wraz z ich listą.

do góry