Nawigacja

RODO - Profil Zaufany

Jeśli zgłosiłeś się do nas z wnioskiem o potwierdzenie, przedłużenie ważności lub unieważnienie Profilu Zaufanego albo z prośbą o rejestrację użytkownika w Systemie Wydzielonego Profilu Zaufanego (PZ) z jednoczesnym potwierdzeniem Profilu, to w tym przypadku administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz Profilu Zaufanego ePUAP.

do góry