Nawigacja

Uzyskanie dostępu do aplikacji Rejestr maszynistów

Aby uzyskać dostęp do korzystania z aplikacji Rejestr maszynistów:

  1. Pobierz wzór upoważnienia uprawniającego koordynatora podmiotu do przekazywania informacji z wykorzystaniem elektronicznego Rejestru maszynistów ze strony internetowej www.utk.gov.pl w dziale Rejestry - Rejestr maszynistów-aplikacja - Informacje o rejestrze maszynistów.
  2. Wypełnij formularz niezbędnymi danymi w miejscach oznaczonych czerwoną czcionką. Formularz musi być podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z treścią wpisu do KRS albo CEIDG.
  3. Prześlij oryginał upoważnienia na adres korespondencyjny Urzędu Transportu Kolejowego.
  4. Na podstawie przesłanego formularza zostaną nadane niezbędne uprawnienia do korzystania z aplikacji, tj. login i hasło.

Kontakt

Wszelkie wątpliwości oraz pytania związane z aplikacją kieruj na skrzynkę mailową: rm@utk.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel.: +48 22 749 14 41.
Polecamy

do góry