Nawigacja

Zgłaszanie zmian do systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu zarządzania utrzymaniem

W przypadku zmian wprowadzonych do systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem w trakcie prowadzenia działalności. Jeżeli chcesz zgłosić zmianę do systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem powiadom o tym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Kto?

  • zarządca infrastruktury posiadający autoryzację bezpieczeństwa;
  • przewoźnik kolejowy posiadający certyfikat bezpieczeństwa;
  • podmiot odpowiedzialny za utrzymanie posiadający certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM);
  • podmiot posiadający certyfikat zgodności w funkcji systemu utrzymania.

Co zrobić?

Jeśli wprowadziłeś zmiany do swojego systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem powiadom o tym pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego załączając zmienione strony dokumentacji.

Co przygotować?

Pamiętaj, że wprowadzane zmiany do dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem należy nanieść na treść dokumentu i udokumentować je zgodnie z obowiązującą w Twoim przedsiębiorstwie procedurą.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Zmienioną dokumentację możesz złożyć osobiście, Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać dokumentację pocztą. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Zgłoszenie zmiany do dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Zgłoszenie zmiany do dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest wyłącznie do wiadomości Prezesa UTK, który nie przekazuje żadnej informacji zwrotnej w tym zakresie.

Powiązane usługi

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa;

Zmiana jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;

Zmiana certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (POU);

Zmiana certyfikatów zgodności w funkcji systemu utrzymania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011;
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007.Polecamy

do góry