Nawigacja

➤ Świadectwa bezpieczeństwa

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i prowadzącego przewozy w metrze

W jakich przypadkach?

W przypadku, gdy podczas ważności świadectwa bezpieczeństwa przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i prowadzący przewozy w metrze, zaprzestanie pełnić swoją funkcję musisz złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa. Wygaszenie świadectwa jest także w przypadku, gdy inny podmiot przejmie funkcję przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i prowadzącego przewozy w metrze.

Kto?

Przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i prowadzący przewozy w metrze, który zaprzestał pełnić swoją funkcję. Wygaszenie świadectwa jest także  w przypadku, gdy inny podmiot przejmie funkcję przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i prowadzącego przewozy w metrze. Pamiętaj, że z wnioskiem  o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla ww. podmiotu może wystąpić wyłącznie przedsiębiorca, któremu Prezes UTK wydał dokument. Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa jest możliwe także z urzędu. Wówczas wystarczy informacja, przesłana przez np. nowego przedsiębiorcę. Wówczas Prezes UTK wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa wydanego na rzecz poprzedniego przedsiębiorcę zarządzającego infrastrukturą  i prowadzącego przewozy w metrze.

Co zrobić?

Jeśli jesteś nowym przedsiębiorcą zarządzającym infrastrukturą i prowadzącym przewozy w metrze i posiadasz wiedzę na temat świadectwa wydanego na rzecz poprzedniego przedsiębiorcy, poinformuj Prezesa UTK o tym fakcie. Jeżeli zaprzestałeś pełnienia funkcji przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą  i prowadzący przewozy w metrze, bądź z innych przyczyn nie wykonujesz już tej funkcji, złóż wniosek o wygaszenie decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

  • złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z krótkim uzasadnieniem lub
  • poinformuj zwykłym pismem Prezesa UTK o zaprzestaniu przez inny podmiot pełnienia funkcji przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i prowadzącego przewozy w metrze.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134,
02 – 305 Warszawa)
lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej - na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa. Przesłanie informacji o poprzednim adresacie świadectwa nie podlega opłacie.

Jeśli w sprawie o wygaszenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego czasu niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 

do góry