Nawigacja

Obsługa aplikacji Rejestr parametrów ryzyka podmiotów

Czym jest Rejestr parametrów ryzyka podmiotów?

Jest to aplikacja umożliwiająca wyliczenie miernika na podstawie wskaźników oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego określających poziom bezpieczeństwa poszczególnych podmiotów  i segmentów rynku kolejowego.

Kogo dotyczy przekazywanie danych za pomocą Rejestru parametrów ryzyka podmiotów?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym (osób lub rzeczy) lub zarządcą infrastruktury, powinieneś przekazywać dane do UTK za pomocą Rejestru parametrów ryzyka podmiotów.

Do przekazywania danych powinieneś wyznaczyć koordynatora.

W jaki sposób przekazywać dane?

Dane przekazujesz za pomocą aplikacji dostępnej w zakładce Rejestry - Rejestr parametrów ryzyka podmiotów - Logowanie do Rejestru parametrów ryzyka.

Jakie dane są wymagane?

Przekazujesz dane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeśli jesteś przewoźnikiem osób, raportujesz dane wymienione w zakładce  Rejestry - Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów - Jakie dane przekazujemy do UTK- Przewoźnicy osób (link).

Jeśli jesteś przewoźnikiem rzeczy, raportujesz dane wymienione w zakładce  Rejestry - Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów - Jakie dane przekazujemy do UTK- Przewoźnicy rzeczy (link).

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury, raportujesz dane wymienione w zakładce Rejestry - Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów - Jakie dane przekazujemy do UTK- Zarządcy infrastruktury (link).

Wykaz wymaganych danych dostaniesz również pisemnie wraz z loginem i hasłem do aplikacji.

Kiedy należy przekazywać dane?

Przepisy wymagają, aby dane przekazywać w okresach kwartalnych w terminach do 30 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdawczym.

Kontakt

Wszelkie wątpliwości oraz pytania związane z aplikacją kieruj na skrzynkę mailową: rprp@utk.gov.pl lub adres korespondencyjny Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1a pkt 4 i art. 13 ust. 4, art. 17a ust. 4 ustawy z dnia  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Polecamy

do góry