Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa.

Kto?

Certyfikowany przewoźnik kolejowy i autoryzowany zarządca infrastruktury.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury, powinieneś w bieżącym roku przesłać raport w sprawie bezpieczeństwa za rok poprzedni. Raport wyślij najpóźniej 30 czerwca. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa:

 • zapoznaj się z wytycznymi sporządzenia raportu – kliknij tutaj;
 • sporządź raport zgodnie z wytycznymi;
 • upewnij się, że raport zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o transporcie kolejowym;
 • do raportu załącz arkusz wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
 • do raportu załącz program poprawy bezpieczeństwa na rok bieżący.

Wersję elektroniczną raportu (plik Word) i wspólnych wskaźników; bezpieczeństwa (plik Excel) prześlij dodatkowo na adres:  raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl.

Pamiętaj, by składany przez Ciebie raport był podpisany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Raport wyślij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Raport możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe interesującego Cię Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Jeśli raport w sprawie bezpieczeństwa podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca sierpnia br.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1061).

 
Polecamy

do góry