Nawigacja

W jakiej formie złożyć wniosek o dostęp do maszynista.gov.pl dla administratora?

06.12.2022

Do 3 stycznia 2023 r. ośrodki szkolenia, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty wydające prawa kierowania oraz ośrodki medycyny pracy powinny przekazać wszystkie niezbędne dane do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Ostateczna forma przekazania danych została określona w Komunikacie nr 3 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 21 listopada 2022 r.

W celu uzyskania dostępu do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe podmioty rynku kolejowego powinny wyznaczyć administratora.  Niezbędne do tego będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Dostęp do rejestru będzie możliwy po zalogowaniu na portalu: www.maszynista.gov.pl.  Ośrodki szkolenia, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty wydające prawa kierowania oraz ośrodki medycyny pracy są zobowiązane do przekazania do 3 stycznia 2023 r. niezbędnych danych, które zasilą rejestr.

Interaktywny wniosek o nadanie dostępu dla administratora podmiotu  należy pobrać ze strony UTK. Jeśli dokument zostanie podpisany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przekazać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Można również wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu przez osoby reprezentujące daną organizację przesłać jego oryginał pocztą tradycyjną.

Wnioski przekazane w inny sposób, np. za pośrednictwem poczty e-mail, nie będą przyjmowane.

Więcej na ten temat pisaliśmy w informacji „Rusza Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe”. Komunikat nr 3 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK nr 25 z 22 listopada 2022 r.

Uwaga: aby migrować dane do systemu nie trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku. Na portalu maszynista.gov.pl można już korzystać z generatora plików w wymaganym formacie JSON.

Po wypełnieniu wybranego formularza i podpisaniu przy użyciu Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy zapisać lokalnie wygenerowany plik.

Wkrótce zostanie uruchomiona również funkcjonalność migracji danych zarówno powstałych w wyżej opisany sposób, jak i bezpośrednio z wykorzystaniem interfejsu systemu teleinformatycznego (dla podmiotów posiadających wewnętrzne systemy gromadzące dane personelu kolejowego).
Polecamy

do góry