Nawigacja

Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) według rozporządzenia 2019/779

08.07.2020

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/779 regulujące zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Tuż przed terminem wejścia w życie rozporządzenia wprowadzono do niego kilka istotnych zmian. W związku z powyższym Urząd zaktualizował stanowisko w sprawie utrzymania pojazdów kolejowych po wejściu w życie IV pakietu kolejowego. Na stronach UTK są również dostępne zaktualizowane karty usług dotyczące certyfikacji ECM.

Rozporządzenie 2020/780 wprowadziło trzy istotne zmiany do rozporządzenia 2019/779. Najważniejsza z nich dotyczy doprecyzowania przepisów przejściowych. Wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów innych niż wagony towarowe otrzymały czas do 16 czerwca 2022 r. na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia 2019/779. Tym samym dwuletnim okresem przejściowym objęto również ECM będących jednocześnie przewoźnikiem lub zarządcą infrastruktury, którzy utrzymują pojazdy inne niż wagony towarowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własnej działalności.

Druga zmiana wprowadzona rozporządzeniem 2020/780 dotyczyła wydłużenia do 16 czerwca 2021 r. czasu na rozpoczęcie stosowania przepisów dotyczących tzw. elementów krytycznych dla bezpieczeństwa. Ten dodatkowy czas zostanie wykorzystany na przygotowanie przez Agencję Kolejową UE szczegółowych wytycznych dotyczących tych elementów.

Ostatnia wprowadzona zmiana dotyczy wydłużenia terminów ważności certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) w związku z epidemią COVID-19. Podobne rozwiązania zostały już jednak wprowadzone na poziomie krajowym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2020/780 zostały uwzględnione w stanowisku dotyczącym utrzymania pojazdów kolejowych po wejściu w życie IV pakietu kolejowego. Dodatkowo na stronach Urzędu w dziale Usługi / Certyfikowany ECM są już dostępne zaktualizowane informacje, wzory wniosków i dokumentów dotyczących uzyskiwania certyfikatów ECM według nowych przepisów. 

Utrzymanie pojazdów po wejściu w życie rozporządzenia 2019/779 (aktualizacja z 8 lipca 2020 r.)
Polecamy

do góry