Nawigacja

Symulatory muszą spełniać wymogi prawa - stanowisko Prezesa UTK

Pulpit maszynisty w symulatorze nie może być wirtualny – wyświetlany tylko na ekranie monitora, nie wystarczy też komputer osobisty z oprogramowaniem symulującym jazdę pociągiem. Symulator powinien m.in. być wyposażony w pulpit maszynisty pojazdu kolejowego, urządzenia sterujące, urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podzespoły oraz inne elementy wchodzące w skład standardowego wyposażenia takiego pulpitu.

O spełnieniu wszystkich wymagań prawa powinny pamiętać ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów planujące zakup symulatora pojazdu kolejowego.

Prezes UTK nie certyfikuje symulatorów pojazdów kolejowych. Jednak w ramach działań nadzorczych weryfikowane będzie spełnianie przez nie wymagań prawa. Szkolenia realizowane na urządzeniach niespełniających wymogów rozporządzenia mogą być zakwestionowane.

Szczegóły w stanowisku dostępnym tutaj.
Polecamy

do góry