Nawigacja

Spotkanie Rady do spraw transportu kolejowego w CEMM

08.07.2022

Wprowadzane są gruntowne zmian systemu egzaminowania kandydatów na maszynistów. Od 1 stycznia 2023 roku egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zapoznał członków Rady do spraw transportu kolejowego z założeniami Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, w którym prowadzone będą egzaminy.

6 lipca 2022 r. w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyło się spotkanie Rady do spraw transportu kolejowego. Zebrani mieli okazję zapoznać się z powstającym centrum, które od początku przyszłego roku przejmie egzaminowanie kandydatów na maszynistów.

Jakość wyszkolenia maszynistów przekłada się wprost na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Maszynista rozpoczynający pracę powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające bezpieczne prowadzenie pojazdów kolejowych i właściwe reakcje w nietypowych sytuacjach. Presja ekonomiczna spowodowana brakiem maszynistów przyczynia się do obniżenia wymagań egzaminacyjnych wobec kandydatów na maszynistów. To zjawisko będzie narastało wraz ze wzrostem luki pokoleniowej wśród maszynistów. Odpowiedzią jest wprowadzenie państwowych egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty” - opowiadał zebranym dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W skład Rady do spraw transportu kolejowego wchodzą Mirosław Antonowicz, Sławomir Bukowski, Krzysztof Celiński, Mirosław Chaberek, Andrzej Chudzikiewicz, Janusz Dyduch, Juliusz Engelhardt, Wiesław Jarosiewicz, Jakub Majewski, Andrzej Massel, Andrzej Wach, Franciszek Adam Wielądek i Radosław Żołnierzak.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów zacznie działać od 2023 r. Będzie głównym ośrodkiem egzaminacyjnym dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. Zapewni miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów różnych kategorii egzaminacyjnych.

 

  • Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra  wraz z przedstawicielami Rady do spraw transportu kolejowego podczas wspólnego zdjęcia za nimi flaga Polski i Unii Europejskiej
    Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra zapoznał członków Rady do spraw transportu kolejowego z założeniami Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
  • Członkowie Rady podczas jazdy testowej w symulatorze
    Członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z powstającym centrum, które od początku przyszłego roku przejmie egzaminowanie kandydatów na maszynistów
  • Członkowie Rady podczas jazdy testowej w symulatorze
    Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów będzie głównym ośrodkiem egzaminacyjnym dla osób wchodzących do zawodu maszynisty

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 897 072,39 zł.
Polecamy

do góry