Nawigacja

Akademia UTK dla ośrodków szkolących maszynistów (transmisja)

22.06.2017

Od godz. 10:00 zapraszamy na transmisję ze szkolenia poświęconego przepisom dotyczącym szkolenia kandydatów na maszynistów i maszynistów.

 

 Agenda

10:00 – 10:45 Obsługa licencji maszynisty za pomocą systemu SOLM

•            uznawanie kwalifikacji zawodowych  - zwolnienie ze szkolenia na licencję maszynisty

•            zmiana rozporządzenia  w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa UTK – opłaty

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:45 Stanowiska Prezesa UTK w sprawach problematycznych dotyczących maszynistów

•            omówienie zagadnień problematycznych zgłoszonych w grudniu 2016 r. (pomocnik maszynisty, lokotraktor, eszelony, pociąg roboczy)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Propozycje zmian przepisów dot. kandydatów na maszynistów, maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

•            egzaminowanie maszynistów przez Prezesa UTK

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:45 Wypełnianie świadectwa maszynisty

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:45 Panel dyskusyjny

 

 

Szkolenie poświęcone jest obowiązującym przepisom w zakresie licencjonowania ośrodków oraz szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na maszynistów i maszynistów. Wskazane zostaną propozycje rozwiązań zagadnień problematycznych zgłaszanych dotychczas przez uczestników rynku kolejowego i interpretacje obowiązujących przepisów.  Planowana jest dyskusja nad propozycjami zmian przepisów, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z utworzeniem centralnego ośrodka egzaminującego przy Prezesie UTK, rozszerzaniem uprawnień dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury oraz kategorii i podkategorii świadectwa maszynisty, wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego do szkolenia i egzaminowania. Dodatkowo omówione zostaną funkcjonalności Systemu Obsługi Licencji Maszynisty obejmujące między innymi składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty, przedłużanie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie i  aktualizację danych zawartych w tym dokumencie oraz monitorowanie statusu licencji maszynisty. Zaprezentowany zostanie wzór świadectwa maszynisty i sposób jego wypełniania.

 Polecamy

do góry