Nawigacja

Coraz mniej czasu dla maszynistów na wymianę dokumentów

13.04.2017

Blisko 9 tysięcy maszynistów jeszcze nie wymieniło dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem kolejowym. Prawa kierowania pojazdem kolejowym stracą ważność 29 października 2018 r. i po tym terminie konieczne będzie posiadanie licencji maszynisty.

Urząd Transportu Kolejowego zachęca przedsiębiorców zatrudniających maszynistów, aby maksymalnie przyspieszyli składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty dla swoich pracowników. By ułatwić i przyspieszyć składanie wniosków UTK wdrożył internetowy System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM).

Maszyniści, korzystając z systemu SOLM, mogą złożyć wniosek samodzielnie. Może też zrobić to za nich ich pracodawca. Liczba dokumentów do wydania nadal jest duża, dlatego zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do składania wniosków. Istotne wydaje się też zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów niezbędnych do wydania licencji maszynisty u przewoźników i zarządców infrastruktury kolejowej zatrudniających maszynistów. Szczególnie chodzi o współpracę na styku maszynista - dział kadr, składający wniosek w imieniu pracownika. Terminowa realizacja wyeliminuje ryzyko niewydania licencji dla maszynistów w ustawowym terminie .

UTK jest przygotowany do sprawnej obsługi procesu wydawania licencji maszynistom. Na początku 2017 r. został wdrożony nowoczesny system informatyczny – System Obsługi Licencji Maszynistów. SOLM ułatwia i przyspiesza składanie wniosków o wydanie licencji. Zastosowane rozwiązania informatyczne, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych, zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy. Wnioski można złożyć poprzez ePUAP albo wypełnić w kreatorze, wydrukować i podpisane przesłać do urzędu.

Przypominamy, że w celu wymiany prawa kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty, należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
  • kserokopię prawa kierowania pojazdem kolejowym;
  • kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
  • aktualne zdjęcie wnioskodawcy (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Maszyniści.Polecamy

do góry