Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Jeśli posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa, ale postanowiłeś zaprzestać pełnić funkcję użytkownika bocznicy kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o jego wygaszenie. Prezes UTK może również z urzędu rozpocząć postępowanie w przypadku, gdy stracisz tytuł prawny do władania bocznicą, użytkowana przez Ciebie bocznica zostanie przekazana na rzecz innego podmiotu lub w sytuacji kiedy inny podmiot przejmie funkcję użytkownika bocznicy kolejowej.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, który zaprzestał prac na bocznicy, bądź sprzedał bocznicę innemu podmiotowi, nastąpiły zmiany w podmiocie użytkującym.

Pamiętaj, że z wnioskiem o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej możesz wystąpić wyłącznie jako użytkownik, który otrzymał dokument. Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa jest możliwe także z urzędu. Wówczas wystarczy informacja, przesłana przez np. nowego użytkownika bocznicy kolejowej, o objęciu bocznicy i chęci uzyskania świadectwa na swoją rzecz. W takich przypadkach Prezes UTK wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa wydanego na rzecz poprzedniego użytkownika.

Co zrobić?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem bocznicy i posiadasz wiedzę na temat świadectwa wydanego na rzecz poprzedniego użytkownika, poinformuj o tym Prezesa UTK. Jeżeli zaprzestałeś pełnienia funkcji użytkownika, bocznica zostanie zamknięta, bądź z innych przyczyn nie jesteś już użytkownikiem bocznicy, złóż wniosek o wygaszenie decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z krótkim uzasadnieniem; lub
 • poinformować pisemnie Prezesa UTK o przejęciu bocznicy poprzedniego użytkownika.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Przesłanie informacji o poprzednim adresacie świadectwa nie podlega opłacie.

Jeśli w sprawie o wygaszenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).


Polecamy

do góry