Nawigacja

Maszyniści w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

11.08.2022

Jakie będą zasady egzaminowania kandydatów na maszynistów, jak w praktyce będą wyglądały egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jakie możliwości mają symulatory w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. To tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie spotkania Prezesa UTK z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Spotkanie dotyczące zmian w egzaminowaniu kandydatów na maszynistów odbyło się w tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które powstaje w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 2023 r. Egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe, prowadzone przez Prezesa UTK. Dodatkowym elementem w części praktycznej egzaminu na świadectwo, będzie jazda na symulatorze.

Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce mieli okazję zobaczyć salę przeznaczoną do egzaminów teoretycznych, pomieszczenia w których zorganizowana będzie recepcja CEMM, symulatory oraz zaplecze techniczne Centrum. Wielu z zaproszonych związkowców to maszyniści instruktorzy, którzy zainteresowani byli szczegółami przeprowadzania egzaminów. Wśród poruszanych tematów pojawił się również dobór egzaminatorów.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się symulatory pojazdów kolejowych oraz możliwości budowy różnych scenariuszy, nietypowych zdarzeń oraz sprawdzania reakcji w ekstremalnych sytuacjach. Egzaminatorzy będą wspierani przez system, który automatycznie wychwyci ewentualne błędy popełniane przez egzaminowanego. Kabiny lokomotywy elektrycznej i manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego zabudowane są tak by były uniwersalne. Symulatory mają badać przede wszystkim adekwatność reakcji przyszłego maszynisty a nie znajomość danego pojazdu. Do dyspozycji będzie ponad 5 tys. km tras, tak by każdy z egzaminowanych mógł przejść egzamin na odcinku szlaku, który zna.

„Powstające Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym wszystkich maszynistów prowadzących obecnie pociągi. Egzaminy będą zdawać tu wyłącznie kandydaci na maszynistów. Egzamin państwowy da pełną gwarancję, że wchodzący do zawodu będą mieli odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności” – w trakcie spotkania podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK podziękował związkowcom za zaangażowanie w proces legislacyjny, który umożliwił wdrożenie Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz przeprowadzanie państwowych egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty. Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce otrzymał statuetkę Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym za wkład w poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego.

 

 • Mężczyźni siedzący po obu stronach brązowego stołu. Na środku napoje w butelkach oraz białe filiżanki. W tle flaga Polski, UE oraz logotypy UTK. Prezes UTK jest w trakcie wypowiedzi. Na wprost jest Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
  Jakie będą zasady egzaminowania kandydatów na maszynistów, jak w praktyce będą wyglądały egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jakie możliwości mają symulatory w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. To tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie spotkania Prezesa UTK z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stojący tyłem przed nim Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Osoby stoją w pomieszczeniu gdzie ma powstać sala przeznaczona do egzaminów na maszynistę. Pomieszczenie jest w trakcie remontu.
  Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce mieli okazję zobaczyć salę przeznaczoną do egzaminów teoretycznych, pomieszczenia w których zorganizowana będzie recepcja CEMM
 • Po prawej stronie zdjęcia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra po lewej stronie zdjęcia Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. osoby stoją przy barierce w pomieszczeniu gdzie znajdują się symulatory do nauki i egzaminowania maszynistów
  Spotkanie dotyczące zmian w egzaminowaniu kandydatów na maszynistów odbyło się w tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
 • Spotkanie dotyczące zmian w egzaminowaniu kandydatów na maszynistów odbyło się w tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
 • Goście Prezesa UTK oglądają symulatory znajdujące się po lewej stronie zdjęcia. To duże kabiny na siłownikach widocznych w rogu zdjęcia. Symulatory są odgrodzone barierką. Wnętrze hali jest jasne.
  Z dużym zainteresowaniem spotkały się symulatory pojazdów kolejowych oraz możliwości budowy różnych scenariuszy, nietypowych zdarzeń oraz sprawdzania reakcji w ekstremalnych sytuacjach. Egzaminatorzy będą wspierani przez system, który automatycznie wychwyci ewentualne błędy popełniane przez egzaminowanego
 • Ekrany, a na jednym z nich widok z kamery z wnętrza symulatora. Za sterami pociągu siedzi Leszek Miętek, Prezydent ZZMK.
  Kabiny lokomotywy elektrycznej i manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego zabudowane są tak by były uniwersalne. Symulatory mają badać przede wszystkim adekwatność reakcji przyszłego maszynisty a nie znajomość danego pojazdu. Do dyspozycji będzie ponad 5 tys. km tras, tak by każdy z egzaminowanych mógł przejść egzamin na odcinku szlaku, który zna
 • Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce mieli okazję zobaczyć zaplecze techniczne Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
 • Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce odbierający statuetkę Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym za wkład w poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego z rąk dr inż. Ignacy Góra, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
  Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce otrzymał statuetkę Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym za wkład w poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego
 • Po prawej stronie zdjęcia Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce prezentujący odebraną statuetkę. Po lewej stronie zdjęcia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Osoby stoją na tle flagi Unii Europejskiej oraz Polski
  Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce otrzymał statuetkę Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym za wkład w poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego
 • Po lewej stronie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych siedzący przy stole. W tle flaga Unii Europejskiej i flaga Polski.
  „Powstające Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym wszystkich maszynistów prowadzących obecnie pociągi. Egzaminy będą zdawać tu wyłącznie kandydaci na maszynistów. Egzamin państwowy da pełną gwarancję, że wchodzący do zawodu będą mieli odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności” – w trakcie spotkania podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Zdjęcie grupowe Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góry, wraz z Przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
  Prezes UTK podziękował związkowcom za zaangażowanie w proces legislacyjny, który umożliwił wdrożenie Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz przeprowadzanie państwowych egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Polecamy

do góry