Nawigacja

Zgłaszanie opinii na temat cenników dostępu do infrastruktury

20.04.2017

Do 8 maja 2017 r. można zgłaszać uwagi i opinie w sprawie projektów cenników obejmujących sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Zarządcy infrastruktury przedkładają do zatwierdzenia projekty cenników na rozkład jazdy pociągów 2017/2018 dotyczące sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej, obejmującego kalkulacje wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Termin zgłaszania projektów minął 10 kwietnia 2017 r. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło 9 wniosków zarządców infrastruktury kolejowej. Wnioski zostały złożone przez następujących przedsiębiorców:

  • Cargotor sp. z o.o.;
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu;
  • Euroterminal Sławków sp. z o.o.;
  • Infra Silesia S.A.;
  • Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.;
  • Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu i Metali Segromet sp. z o.o.;
  • ZUT Wągrowiec Józef Kosiński.

Prezes UTK prowadzi w tych sprawach postępowania administracyjne i w terminie 90 dni wyda decyzję zatwierdzającą projekty cenników albo odmawiającą ich zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami. Sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej musi być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755).

Dwóch zarządców infrastruktury: PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. oświadczyło, że nie będą składać cenników do zatwierdzenia przez Prezesa UTK. Mają do tego prawo w związku z wcześniejszym uznaniem przez Komisję Europejską ich infrastruktury za lokalną infrastrukturę kolejową niemającą strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. Uprawnienie to wynika z art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym.

Dwóch kolejnych zarządców: CTL Maczki Bór S.A. oraz Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., przed wejściem w życie ww. rozporządzenia złożyło oświadczenie, że zgodnie z art. 33 ust 22 ustawy o transporcie kolejowym rezygnują z opracowania projektu cennika i będą  stosować cennik obowiązujący w dotychczasowym rozkładzie jazdy (2016/2017).

Zarządcy infrastruktury, którzy zgłosili projekty cenników do UTK, opublikowali te propozycje na swoich stronach internetowych np. jako części regulaminów sieci. Zwracamy się z prośba o przesyłanie do 8 maja 2017 r., na adres Urzędu Transportu Kolejowego, uwag i opinii na ich temat.

Wydane decyzje będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 Polecamy

do góry