Nawigacja

Pierwsze szkolenie dla komisji kolejowych

03.04.2017

30 marca w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie nadzoru Prezesa UTK nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe. W zajęciach „Akademii UTK” udział wzięło ponad 60 osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się cześć praktyczna zajęć – warsztaty i rozwiązywanie kazusów.

Uczestnikami szkolenia byli głównie pracownicy spółek kolejowych powoływani do pracy w komisjach kolejowych badających zdarzenia kolejowe. Podczas wykładów poruszone zostały takie zagadnienia, jak wnioski z dotychczasowych doświadczeń z nadzoru, najczęściej pojawiające się nieprawidłowości podczas prac komisji kolejowych, a także kwalifikacja zdarzeń czy tworzenie dokumentacji powypadkowej. Na spotkaniu nie zabrakło również problematyki interpretacji przepisów prawa, a uczestnicy mogli dzielić się swoimi wątpliwościami i rozstrzygnąć kwestie dotyczące np. zasad przedłużania pracy komisji.- Badanie zdarzeń kolejowych jest według mnie jednym z filarów bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce – mówił w trakcie wykładu Ignacy Góra, Prezes UTK.

Zdobytą wiedzę teoretyczną uczestnicy mogli sprawdzić w czasie części warsztatowej szkolenia, podczas której zostali podzieleni na grupy i otrzymali do rozwiązania kazus przygotowany na podstawie rzeczywistego zdarzenia. Zadaniem uczestników było m.in. odnalezienie błędów w dokumentacji oraz sformułowanie odpowiednich wniosków i środków zaradczych. Po zakończeniu pracy w zespołach przeprowadzono wspólną dyskusję nad jej wynikami. Zaproponowany model warsztatów został pozytywnie odebrany przez uczestników.  - Jest to pierwsze szkolenie dla przedstawicieli komisji kolejowych, jakie zorganizowaliśmy w ramach Akademii UTK. Skoro zaproponowana przez nas formuła się sprawdza, to z pewnością będziemy ją rozwijać w przyszłości -  dodał Ignacy Góra..

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco harmonogramu kolejnych szkoleń planowanych w ramach Akademii UTK.

  • Akademia UTK
  • Akademia UTK


Polecamy

do góry