Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Obowiązek składania oświadczeń przez maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

Maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe mają obowiązek poinformowania swoich pracodawców o tym, czy świadczą dodatkową pracę albo usługi na rzecz innych podmiotów należących do rynku kolejowego. Obowiązek ten jest niezależny od rodzaju zatrudnienia: etat, zlecenie, umowa o dzieło, świadczenie usług przy własnej działalności gospodarczej, itp. Istnieje również wtedy, kiedy nie pracujesz u żadnego innego pracodawcy.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Maszynistów oraz prowadzących pojazdy kolejowe.

CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ?

Przygotuj jeden z formularzy:

formularz dla osób, które pracują albo świadczą usługi w więcej niż w jednym przedsiębiorstwie kolejowym, 

lub

formularz dla osób, które nie pracują lub nie świadczą usług w innym przedsiębiorstwie kolejowym.

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA?

  1. Jakie informacje podajesz w oświadczeniu?

Jeśli jesteś maszynistą podajesz informacje, czy świadczysz pracę albo usługi na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

Jeśli jesteś prowadzącym pojazdy kolejowe podajesz informacje, czy świadczysz pracę albo usługi na rzecz więcej niż jednego użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

  1. Jak często należy składać oświadczenie?

Za każdym razem, gdy rozpoczniesz pracę lub świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstwa kolejowego.

Przykład 1.

Maszynista X do 21 października 2021 r. nie pracował w żadnym przedsiębiorstwie kolejowym.
21 października 2021 r. rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie nr 1.

Jego obowiązkiem jest złożenie oświadczenia w przedsiębiorstwie nr 1, o tym, że nie pracuje w żadnym innym przedsiębiorstwie. Wypełnia je na formularzu B.

Datą, z którą podpisuje oświadczenie jest 21 października 2021 r.

 

Przykład 2.

Maszynista X od 2 stycznia 2021 r. pracuje w przedsiębiorstwie nr 1. 21 października 2021 r. rozpoczął dodatkowo pracę w przedsiębiorstwie nr 2. Jego obowiązkiem jest złożenie dwóch oświadczeń o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innego przedsiębiorstwa:

w przedsiębiorstwie nr 1 składa oświadczenie, o tym, że pracuje w przedsiębiorstwie nr 2,

w przedsiębiorstwie nr 2 składa oświadczenie, o tym, że pracuje w przedsiębiorstwie nr 1.

Wypełnia je na formularzu A. Datą, z którą podpisuje oba oświadczenia jest 21 października 2021 r.

W przypadku pracy dla przynajmniej dwóch przedsiębiorstw kolejowych: również za każdym razem, gdy przestajesz świadczyć pracę lub usługi na rzecz jednego z nich.

Przykład 3.

Maszynista X pracuje w dwóch przedsiębiorstwach kolejowych: nr 1 i nr 2. 31 października 2021 r. kończy pracę w przedsiębiorstwie nr 2.

Jego obowiązkiem jest złożenie oświadczenia w przedsiębiorstwie nr 1, o tym, że nie pracuje w żadnym innym przedsiębiorstwie. Wypełnia je na formularzu B.

Datą, z którą podpisuje oświadczenie jest 1 listopada 2021 r.

  1. Z jaką datą należy podpisać oświadczenie?

W dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług.

  1. Co w polskim prawie oznacza „dzień rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług”?

Jest to podany w umowie o świadczenie pracy lub usług, zawartej pomiędzy pracownikiem a przedsiębiorcą, dzień w którym pracownik rozpoczyna pracę lub świadczenie usług.

  1. Gdzie składać oświadczenie?

We wszystkich przedsiębiorstwach kolejowych, w których jesteś zatrudniony (na podstawie umowy o pracę), bądź na rzecz których świadczysz usługi (na podstawie umowy cywilnoprawnej) w dniu podpisania oświadczenia.

  1. W jaki sposób złożyć oświadczenie, aby było uznane za ważne?

Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale i zawierać oryginalny podpis osoby, która je składa. Nie są dozwolone kopie lub skany oświadczenia.

  1. O czym należy jeszcze pamiętać przy składaniu oświadczenia

Złożone oświadczenie musi być czytelne i nie może zawierać skreśleń. Powinny zostać w nim podane pełne, oficjalne nazwy przedsiębiorstw kolejowych, które go zatrudniają.

  1. Dlaczego złożenie oświadczenia jest takie ważne?

Prezes UTK, m.in. za pomocą składanych oświadczeń, kontroluje, czy przedsiębiorstwa kolejowe w sposób należyty sprawują nadzór nad czasem pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Celem tego działania jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników kolei oraz pasażerów.Polecamy

do góry