Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Uzyskiwanie uprawnień do SOLM

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie za pomocą systemu informatycznego „Systemu Obsługi Licencji Maszynistów” (SOLM) lub uzyskać na stałe dostęp do tego systemu.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski bez rejestracji i logowania do systemu, wypełniając jedynie interaktywny formularz (kreator) udostępniony na stronie internetowej UTK, drukując, a następnie podpisując wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami i przesyłając do siedziby CEMM wraz z innymi wymaganymi załącznikami. Wnioskodawcy mogą zarejestrować się do SOLM w celu zapisania wniosku, podglądu danych w nim zawartych oraz jego złożenia za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych (e-PUAP).

Kto może uzyskać?

Wnioskodawca (maszynista, kandydat na maszynistę) – dostęp do kreatora.

Podmiot działający w imieniu wnioskodawcy (pracodawca, ośrodek szkolenia i egzaminowania, inny) ‑ stałe konto w SOLM.

Co należy zrobić?

Jeżeli jesteś wnioskodawcą – otworzyć interaktywny formularz. W celu uzyskania możliwości zapisania wniosku, podglądu danych w nim zawartych oraz jego złożenia za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych należy się zarejestrować. Wnioskodawca otrzymuje link aktywacyjny na e-maila. Następnie należy się zalogować do systemu.

Jeśli jesteś przedstawicielem podmiotu składającego wniosek w imieniu wnioskodawcy musisz uzyskać uprawnienia (login, hasło) do pracy z systemem. Jest to czynność jednorazowa, która umożliwia potem wielokrotne składanie wniosków i uzyskiwanie informacji o stanie prac nad wnioskiem Należy wypełnić i przesłać do UTK wniosek o przydzielenie uprawnień do pracy z systemem SOLM.

Jeżeli podmiot wnioskujący o przydzielenie uprawnień posiada wyodrębnione jednostki organizacyjne (np. oddziały, zakłady), które powinny w jego imieniu samodzielnie składać wnioski o wydanie licencji maszynisty, to zaleca się wypełnienie także dodatkowych tabel.

Odpowiedź na wniosek o przydzielenie uprawnień udzielana jest wyłącznie drogą e-mail i obejmuje komplet danych niezbędnych do aktywacji konta oraz składania wniosków o wydanie licencji maszynisty. Jeśli we wniosku o przydzielenie uprawnień wypełniono dodatkowe tabele, to informacje niezbędne do aktywacji kont zostaną wysłane bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w tych tabelach.

Co należy przygotować?

Jeżeli jesteś wnioskodawcą i chcesz złożyć wniosek o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie za pomocą e-PUAP to powinieneś założyć profil zaufany ePUAP. W tym celu należy założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl, złożyć wniosek (na stronie e-puap) o utworzenie profilu zaufanego i potwierdzić profil zaufany np. w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Jeżeli reprezentujesz podmiot składający wniosek w imieniu wnioskodawcy musisz pobrać wniosek o przydzielenie uprawnień ze strony internetowej UTK i wypełnić go. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie CEMM (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

Ile zapłacisz?

Uzyskanie dostępu i przydzielenie uprawnień do SOLM jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Jeżeli jesteś wnioskodawcą i chcesz wypełnić wniosek o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie, a następnie wysłać go w postaci papierowej, dostęp otrzymasz natychmiastowo po przejściu do interaktywnego formularza.

W przypadku gdy będziesz miał potrzebę rejestracji, link aktywacyjny otrzymasz na skrzynkę poczty elektronicznej po kilku minutach.

Jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu składającego wniosek w imieniu wnioskodawcy, to przydzielenie uprawnień nastąpi bez zbędnej zwłoki od dnia otrzymania wniosku o przydzielenie uprawnień.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty;


Polecamy

do góry