Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaktualizowania danych zawartych w licencji maszynisty.

Kto?

Posiadacz licencji maszynisty, której dane wymagają aktualizacji.

Co należy zrobić?

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane zawarte w licencji maszynisty, powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

Co należy przygotować?

  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji (zaznacz pole 2.3 wniosku) (link do formularza);
  • kserokopię dotychczasowej licencji maszynisty;
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych zawartych w licencji maszynisty;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
  • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • dowód wpłaty albo przelewu.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za aktualizację danych zawartych w licencji wynosi 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu aktualizacji licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawnaPolecamy

do góry