Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Regulacje prawne

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty

27.03.2019

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty pozwala na wydanie dokumentu tym osobom, które nie zdążyły do 29 października 2018 r. uzyskać świadectwa maszynisty. Dzięki temu nie będzie konieczne przechodzenie szkolenia, takiego jak dla kandydatów na maszynistów. Rozporządzenie weszło w życie 26 marca 2019 r.

30 października 2018 r. straciły ważność dotychczas obowiązujące prawa kierowania pojazdem kolejowym. Maszyniści mogli w okresie przejściowym wymienić je na nowe uprawnienia: licencję maszynisty wydawaną przez Prezesa UTK oraz świadectwo maszynisty wydawane przez pracodawcę (przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury). Po zakończeniu tego okresu uzyskanie świadectwa maszynisty wiązało się z koniecznością odbycia długiego szkolenia i zdania egzaminu na takich samych zasadach, jak kandydaci dopiero wchodzący do zawodu.

Część doświadczonych maszynistów nie zdążyła z wymianą prawa kierowania na świadectwo maszynisty. – Cieszę się, że udało się wprowadzić zmiany w przepisach korzystne dla maszynistów i rynku kolejowego. Pozwolą one na szybki powrót do pracy maszynistów posiadających wiedzę i umiejętności. Często z przyczyn losowych nie zdążyli oni uzyskać w kompletu nowych dokumentów pozwalających na prowadzenie pociągu – informuje Ignacy Góra, Prezes UTK. Osoby, które przed 30 października 2018 r. były zatrudnione na stanowiskach: maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny, wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej będą mogły otrzymać świadectwo po pozytywnym wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów na zasadach zawartych w § 12-15 rozporządzenia w sprawie świadectwa.

Treść zmiany rozporządzenia znajduje się tutaj.

 

 

 Polecamy

do góry