Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Aktualności dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Prezes UTK przeprowadził pierwszy państwowy egzamin na licencję maszynisty

06.04.2023

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego odbył się pierwszy egzamin na licencję maszynisty. Wzięło w nim udział 15 uczestników – 3 kandydatki i 12 kandydatów na maszynistów. Nowa, państwowa forma egzaminu obowiązuje od początku 2023 r. i jest efektem gruntownych zmian w procesie egzaminowania maszynistów zainicjowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

5 kwietnia 2023 r. odbył się pierwszy państwowy egzamin na licencję maszynisty przeprowadzony przez Prezesa UTK w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) w Warszawie. Każdy kandydat na maszynistę w Polsce musi najpierw zdać taki egzamin, aby móc przystąpić do szkolenia na świadectwo maszynisty i kolejnego egzaminu w CEMM. Drugi egzamin – na świadectwo maszynisty - składa się z części teoretycznej – testu oraz jazdy na symulatorze oraz części praktycznej - prowadzenia pojazdu kolejowego. W CEMM do dyspozycji zdających są symulatory: lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz lokomotywy manewrowej, wyposażone w zunifikowane pulpity. To jedne z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych tego typu urządzeń w Europie. Dopiero po uzyskaniu licencji oraz świadectwa maszynisty można samodzielnie prowadzić pociągi.

„Pierwszy egzamin na licencję maszynisty, który przeprowadziliśmy w nowoczesnym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, to historyczna chwila. Wieńczy ona ogrom przygotowań, które Urząd Transportu Kolejowego poczynił przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i przy wsparciu Unii Europejskiej. Dzięki tym potrzebnym zmianom egzaminy na zawód maszynisty są od tego roku państwowe i przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów obiektywności i miarodajności. To ogromny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań testowych. Podzielony jest na 8 części tematycznych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów, jednak w poszczególnych częściach trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum połowę pytań. Wyjątkiem jest część poświęcona sygnalizacji stosowanej w transporcie kolejowym – tu nawet jeden błąd oznacza ocenę negatywną z całego egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w pełni elektronicznie z wykorzystaniem tabletów obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Sale przeznaczone do przeprowadzania egzaminu są odizolowane akustycznie od innych pomieszczeń umożliwiając niezakłócone zdawanie. Jednorazowo w salach może być egzaminowanych 25 osób.

Egzaminy dla kandydatów na maszynistów były do tej pory przeprowadzane przez upoważnione do tego ośrodki szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów. Gruntowne zmiany systemu egzaminowania kandydatów na maszynistów, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. sprawiły, że kursy na licencję i świadectwo maszynisty rozpoczęte po tej dacie kończą się państwowymi egzaminami. Prowadzi je Prezes UTK w nowoczesnym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Egzaminy są przeprowadzane w sposób miarodajny, porównywalny i powtarzalny w różnych kategoriach egzaminacyjnych. Zapewnia to najwyższy poziom egzaminowania maszynistów, a w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce.

  • Zdjęcie grupowe uczestników egzaminu wraz z pracownikami UTK w sali egzaminacyjnej Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Na środku Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra. Widoczna szara podłoga, stoły w kolorze drewna, tablety oraz żółte fotele.
  • Zdjęcie z tyłu sali. Uczestnicy egzaminu siedzą na żółtych fotelach przy pojedynczych stołach. Na stołach tablety. Szara podłoga, białe ściany. W tle flaga Polski i Unii Europejskiej.
  • Zdjęcie strefy oczekiwań dla kandydatów do egzaminu. Szara podłoga, duże szare i żółte fotele, przeszklona ściana. Przy fotelach okrągłe czarne stoliki
  • Zdjęcie z przodu sali. Widoczne stoły z żółtymi krzesłami. Szara podłoga, białe ściany. Po prawej stronie widoczne przeszklenia na część z symulatorami.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 897 072,39 zł.Polecamy

do góry