Nawigacja

Utrzymanie pojazdów wąskotorowych, muzealnych i turystycznych

UWAGA:

Od 24.08.2017 r. Prezes UTK nie zatwierdza DSU oraz zmian w DSU dla pojazdów kolei wąskotorowych,  pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej. Dla takich pojazdów dokumentacja systemu utrzymania powinna zostać przyjęta do stosowania w ramach przepisów wewnętrznych użytkownika. Prawidłowy proces utrzymania wraz z zatwierdzeniem właściwie opracowanej DSU spoczywa w całości na podmiotach kolejowych.

Przesyłane wnioski o zatwierdzenie DSU dla pojazdów kolei wąskotorowych,  pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej Prezes UTK będzie pozostawiał bez rozpatrzenia (zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).

Powiązane informacje
Polecamy

do góry