Nawigacja

Zatwierdzenie pierwszej DSU oraz zmiany w DSU

UWAGA:

Od 24.08.2017 r. Prezes UTK nie zatwierdza DSU oraz zmian w DSU dla pojazdów podlegających wpisowi do krajowego rejestru pojazdów (NVR). Dla takich pojazdów dokumentacja systemu utrzymania powinna zostać przyjęta do stosowania w ramach systemów zarzadzania bezpieczeństwem (SMS), utrzymaniem (MMS) (w przypadku wagonów towarowych w ramach działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)), oraz przepisów wewnętrznych. Prawidłowy proces utrzymania wraz z zatwierdzeniem właściwie opracowanej DSU spoczywa w całości na podmiotach kolejowych.

Przesyłane wnioski o zatwierdzenie DSU dla pojazdów wpisanych do NVR  Prezes UTK będzie pozostawiał bez rozpatrzenia (zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).

 
Polecamy

do góry