Nawigacja

W parowozowni o kolejach historycznych

01.06.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra, uczestniczył w wizytacji Parowozowni w Skierniewicach. To miejsce stanowi doskonałe świadectwo rozwoju polskiej kolei. Można tu znaleźć ponad 100 historycznych jednostek taboru przystosowanego do różnych szerokości torów. Parowozownią opiekuje się Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (PSMK), które w październiku tego roku będzie obchodziło swoje 35-lecie. Związana z jubileuszem organizacja przejazdu historycznego pociągu była jednym z tematów poruszonych podczas wizyty.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei dysponuje jedną z największych kolekcji zabytkowych pojazdów kolejowych w Polsce. W jej skład wchodzi m.in. 14 lokomotyw parowych (w tym szerokotorowy parowóz Ty23-273 i 3 parowozy wąskotorowe), 2 lokomotywy elektryczne i 5 spalinowych, a także liczne wagony pasażerskie, towarowe oraz pojazdy specjalne i pomocnicze. Oprócz taboru kolejowego, ważnym uzupełnieniem kolekcji są urządzenia, maszyny i przyrządy związane z kolejnictwem m.in. nastawnice i aparaty blokowe służące do sterowania ruchem kolejowym.

Po Parowozowni w Skierniewicach oprowadzał i opowiadał o historii zgromadzonego taboru Andrzej Paszke, członek Zarządu Głównego PSMK, koordynator ds. taboru historycznego oraz Marek Moczulski, członek PSMK.

Jednym z tematów poruszanych podczas wizyty było spełnienie wymagań prawnych związanych z organizacją przejazdu tzw. pociągu stuletniego PSMK. Historyczny skład, mający uświetnić obchody 35-lecia PSMK, zestawiony zostanie z odrestaurowanych wagonów będących jednocześnie eksponatami muzealnymi o przywróconej sprawności technicznej. Pociąg stuletni zestawiony zostanie z wagonu cysterny wyprodukowanego przed 1907 r., platformy niskoburtowej z 1912 r., wagonu krytego z 1910 r. oraz wagonu pasażerskiego 4 klasy, którego produkcja została zakończona w 1889 r. Wszystkie pojazdy posiadają oznaczenia PKP z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pociąg ma przewozić osoby zainteresowane historią kolei pomiędzy parowozownią a jednym z peronów stacji Skierniewice. Przejazd stuletnim pociągiem byłby nie lada gratką dla miłośników kolei.

Wyzwaniem dla organizatorów są kwestie formalne związane m.in. z dokumentacją techniczną pojazdów. W tym kontekście warto jednak przypomnieć, że obowiązujące przepisy prawa przewidują pewne ułatwienia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Dotyczą one m.in. zasad uzyskiwania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów czy dokumentów z zakresu bezpieczeństwa uprawniających do prowadzenia działalności. Aby bliżej je poznać warto zapoznać się z „Poradnikiem dla kolei wąskotorowych”, gdyż opisane tam ułatwienia mogą znaleźć zastosowanie również do normalnotorowych kolei turystycznych. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy zaś do bezpośredniego kontaktu z ekspertami Urzędu w ramach inicjatywy „Piątki z UTK”.

  • Pośrodku zdjęcia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra, podczas wizytacji w Parowozowni w Skierniewicach. Po prawej stronie zdjęcia wagony towarowe
  • Pośrodku zdjęcia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra, podczas wizytacji w Parowozowni w Skierniewicach. Po prawej stronie zdjęcia wagony towarowe.
  • Na środku zdjęcia parowóz znajdujący się na zajezdni w Parowozowni w Skierniewicach.
  • Lokomotywa parowozu znajdująca się  w Parowozowni w Skierniewicach.
  • Po lewej stronie Lokomotywa parowozu znajdująca się  w Parowozowni w Skierniewicach. Po prawej stronie zdjęcia wagony towarowe
  • Pośrodku zdjęcia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra, podczas wizytacji w Parowozowni w Skierniewicach. Po prawej stronie zdjęcia widać koła wagonu kolejowego.Polecamy

do góry