Nawigacja

Wspólne świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy i przewoźnika

13.07.2017

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i niższa opłata za wydanie łączonego świadectwa bezpieczeństwa – to efekt grudniowej nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym.

Po zmianie przepisów ustawy o transporcie kolejowym przedsiębiorca będący jednocześnie zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem kolejowym może wystąpić o wydanie jednego wspólnego świadectwa bezpieczeństwa.

O jedno świadectwo bezpieczeństwa może wystąpić przedsiębiorca, który zarządza drogami kolejowymi:

  1. kolei wąskotorowych,
  2. funkcjonalnie oddzielonymi od reszty systemu kolei (przeznaczonymi do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub wpisanymi do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów),
  3. eksploatowanymi wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
  4. stanowiącymi infrastrukturę prywatną,
  5. posiadającymi status bocznicy kolejowej.

Do togo funkcję przewoźnika powinien realizować wykonując przewozy po własnych drogach wymienionych powyżej lub po torach stacyjnych wyznaczonych przez innego zarządcę do obsługi przewozów na infrastrukturze :

  1. eksploatowanej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
  2. stanowiącej infrastrukturę prywatną lub
  3. posiadającej status bocznicy kolejowej.

Występując o wydanie jednego świadectwa należy złożyć mniej dokumentów niż występując o dwa osobne świadectwa bezpieczeństwa. Za łączone świadectwo bezpieczeństwa płaci się tylko raz. Oszczędności w takim przypadku wynoszą od 500 do 5000 zł.

Szczegóły dotyczące nowej procedury znajdują się w karcie usługi.
Polecamy

do góry