Nawigacja

Procedura ograniczenia zakresu badań przed dopuszczeniem zmodernizowanego pojazdu do eksploatacji

14.02.2017

Przedsiębiorcy kolejowi stają przed problemem badań pojazdów po modernizacjach. W części przypadków badania nie muszą obejmować całego pojazdu.

Pozwalają na to przepisy poprzez możliwość wystąpienia do Prezesa UTK o ograniczenie zakresu parametrów koniecznych do skontrolowania dla tego pojazdu. Pełna lista tych parametrów została określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2016 r., poz. 254).

W związku z napływającymi do UTK pytaniami dotyczącymi składania wniosków o ograniczenie zakresu parametrów oraz sposobu wykazania możliwości ograniczenia tego zakresu, 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek notyfikowanych. Na spotkaniu poruszona została tematyka wykazania możliwości ograniczenia zakresu parametrów pojazdu wraz z konsultacjami projektu procedury.

Po rozważeniu wszelkich zgłoszonych uwag, Urząd Transportu Kolejowego  opublikował procedurę wykazania możliwości ograniczenia zakresu parametrów podczas prowadzenia badań. Szczegóły dotyczące procedury dostępne są pod tym linkiem.

 

 

 




Polecamy

do góry