Nawigacja

Zasady zarządzania modyfikacjami pojazdów kolejowych

10.02.2017

Urząd Transportu Kolejowego przygotował projekt przewodnika dotyczący zarządzania modyfikacjami pojazdów kolejowych. Jest to zagadnienie złożone, dlatego zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania uwag i opinii dotyczących dokumentu.

Do Urzędu Transportu Kolejowego napływają sygnały z rynku o wątpliwościach związanych z modernizacjami lub odnowieniami pojazdów kolejowych. W zależności od zakresu prac może być wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

UTK widzi potrzeby rynku w tych szczególnie kluczowych zagadnieniach związanych z modernizacją i odnowieniem pojazdów kolejowych. Dlatego chcemy opublikować przewodnik w zakresie zarządzania modyfikacjami pojazdów kolejowych.

Ponieważ tematyka związana z modyfikacjami pojazdów kolejowych jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, dlatego tak cenne są dla nas Państwa spostrzeżenia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag i opiniowania załączonego projektu dokumentu. Uwagi prosimy przesyłać poprzez formularz ankiety, przedstawiając konkretne zmiany zapisów wraz z uzasadnieniem. Na Państwa uwagi czekamy do 24 lutego 2017 r..

Informujemy, że prezentowany materiał jest opracowany na podstawie zaleceń Komisji 2014/897/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE, obowiązujących przepisów krajowych i pozostałych przepisów europejskich. W projekcie przewodnika przedstawiamy proces analizy wprowadzanych modyfikacji w pojazdach, w kontekście zarówno odstępstw od dokumentacji technicznej, jak też wpływu na zasadnicze cechy konstrukcyjne pojazdu. odnosimy się również do problemu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu i kwestii zastosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności.

Celem UTK jest uzyskanie stanowiska rynku w zakresie projektu przewodnika. Po analizie przekazanych uwag i wprowadzeniu stosownych zmian opublikujemy ostateczną wersję dokumentu.

 
Polecamy

do góry