Nawigacja

Rejestr obiektów infrastruktury usługowej

Zgodnie z artykułem 36h ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK prowadzi rejestr obiektów infrastruktury usługowej. Aplikacja przeznaczona jest do ewidencjonowania danych o obiektach oraz upowszechniania informacji o warunkach ich udostępniania.

Jakie dane znajdą się w rejestrze?

  1. nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo imię, nazwisko i adres zamieszkania:
    1. właściciela obiektu,
    2. zarządzającego obiektem,
    3. operatora;
  2. sieci kolejowe, z którymi obiekt jest połączony;
  3. zakres usług, które mogą być świadczone w obiekcie.

Kto przekazuje dane do rejestru?

Operatorzy obiektów mają obowiązek przekazywania  Prezesowi UTK danych o obiektach  a także ich bieżącej aktualizacji.

Gdzie wprowadzać i modyfikować dane z rejestru?

Aby zarejestrować nowy obiekt lub wprowadzić zmiany w danych już istniejącego należy wejść na stronę https://roiu.utk.gov.pl/login i dokonać rejestracji lub zalogować się na konto.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązek wprowadzenia linku do obowiązującego regulaminu udostępniania obiektu infrastruktury usługowej.

Podstawa prawna:

Ustawa o transporcie kolejowym
Polecamy

do góry