Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rejestr obiektów infrastruktury usługowej

Zgodnie z artykułem 36h ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK prowadzi rejestr obiektów infrastruktury usługowej.

Kiedy powstanie rejestr obiektów infrastruktury usługowej?

Prezes UTK utworzy rejestr obiektów infrastruktury usługowej do 30 czerwca 2018 r.

Jakie dane znajdą się w rejestrze?

 1. nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo imię, nazwisko i adres zamieszkania:
  1. właściciela obiektu,
  2. zarządzającego obiektem,
  3. operatora;
 2. sieci kolejowe, z którymi obiekt jest połączony;
 3. zakres usług, które mogą być świadczone w obiekcie.

Kto przekaże dane do rejestru?

Operatorzy obiektów mają obowiązek przekazania Prezesowi UTK danych do rejestru do 9 grudnia 2017 r. Do tego czasu operatorzy zobowiązani są również opracować statut obiektu oraz regulamin dostępu do obiektu.

W zakresie formy i szczegółowego zakresu przekazanych informacji o obiektach UTK opracuje i opublikuje wytyczne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1727, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

 
Polecamy

do góry