Nawigacja

Rozpoczynamy VI edycję konkursu Kultura Bezpieczeństwa i przyjmowanie zgłoszeń do IV wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa

01.07.2022

Już po raz 6. sygnatariusze Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa mogą zaprezentować w konkursie swoje rozwiązania i pomysły, które wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno rozwiązań już wdrożonych, jak i pomysłów w fazie planowania. UTK rozpoczyna także przyjmowanie artykułów do IV wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. Prace konkursowe oraz artykuły do Magazynu można przesyłać do 30 sierpnia 2022 r.

Dotychczas w V edycjach konkursu sygnatariusze zgłosili aż 169 prac, które zostały poddane ocenie przez Prezesa UTK i Kapitułę. Celem konkursu oprócz corocznego nagradzania osób lub przedsiębiorstw najbardziej aktywnych w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jest możliwość wymiany doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk. Zadaniem uczestników jest przedstawienie podjętych działań lub proponowanych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracodawca może ponadto zgłosić pracownika, który swoją postawą przyczynił się do uniknięcia wypadku, bądź ma inne osiągnięcia w dziedzinie kultury bezpieczeństwa.

Kapituła przyzna tradycyjnie już nagrody i wyróżnienia wynikające z „Nagrody Kultury Bezpieczeństwa”, które obejmują zgłoszenia w kategoriach:

 • czynnik ludzki - edukacja;
 • rozwiązanie techniczne;
 • rozwiązanie systemowe;
 • pasażer z niepełnosprawnością;
 • praca dyplomowa.

Dodatkowo, począwszy od zbliżającego się Konkursu, w ramach kategorii „rozwiązanie systemowe” szczególna uwaga Kapituły skupiona będzie na ocenie rozwiązań charakteryzujących się proaktywnym zarządzaniem bezpieczeństwem opartym na ryzyku. Moduł ten, ma na celu wyróżnienie podmiotów, które najrzetelniej podchodzą do procesu identyfikacji zagrożeń związanych z ich działalnością, w tym wynikających ze zmian i przeciwdziałania ich zmaterializowaniu.

Wszystkie informacje dotyczące zasad przyznawania nagród zostały opisane w regulaminie konkursu. Sygnatariusze podczas zgłaszania pracy konkursowej mogą zasygnalizować w formularzu chęć publikacji pracy w formie artykułu w Magazynie Kultury Bezpieczeństwa. Jeżeli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do publikacji, kolejnym krokiem będzie przesłanie pracy w formie artykułu.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 30 sierpnia 2022 r. Pracę należy zgłosić wypełniając formularz.

Magazyn Kultury Bezpieczeństwa

UTK rozpoczął także przygotowania do wydania czwartej edycji „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”. Propaguje on zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym.

W „Magazynie” publikujemy artykuły związane z szeroko pojętą kulturą bezpieczeństwa, zarówno w zakresie naukowym, jak i zastosowaniach praktycznych. Ideą magazynu jest tworzenie publikacji przez samych sygnatariuszy. Zachęcamy do przesyłania artykułów.

Artykuły obejmują zagadnienia z zakresu:

 • innowacji, badań naukowych i techniki;
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem wdrożonych w przedsiębiorstwach;
 • programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych;
 • kultury bezpieczeństwa w praktyce;
 • relacji pracowników wyróżnionych w konkursie („bohaterów” kolei);
 • integracji i dostępu do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w IV wydaniu Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. Na zgłoszenia z artykułami czekamy do 30 sierpnia 2022 r.

Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Wszystkie materiały graficzne umieszczane w publikacji powinny być przesłane jako osobne pliki z zastosowaniem grafik i zdjęć w najwyższej rozdzielczości. W przypadku chęci umieszczenia w artykule tabel lub wykresów, również prosimy o przesłanie ich w wersji edytowalnej. Ułatwi to znacząco prace związane ze składem graficznym całości publikacji.

Wszelkie pytania związane z konkursem oraz Magazynem Kultury Bezpieczeństwa można przesyłać na adres: kultura@utk.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/deklaracja/18393,Konkurs-quotKultura-bezpieczenstwa-w-transporcie-kolejowymquot.html
Polecamy

do góry