Nawigacja

Warunki zwolnienia operatorów infrastruktury usługowej z niektórych obowiązków

02.01.2019

Od początku roku operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mogą składać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wnioski o zwolnienie ze stosowania części przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177. By ułatwić składanie wniosków UTK przygotował zestawienie najważniejszych informacji.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie art. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją. Od tego dnia operatorzy obiektów infrastruktury usługowej będą mieli możliwość składania wniosków o zwolnienie ze stosowania części lub wszystkich przepisów tego Rozporządzenia. Największy zakres zwolnienia dotyczy operatorów kolei zabytkowych – w ich przypadku wyłączeniu mogą podlegać wszystkie przepisy rozporządzenia. Pozostałe przepisy Rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.

UTK chce przybliżyć procedury zwolnienia ze stosowania wybranych przepisów Rozporządzenia, dlatego przygotował zestawienie najważniejszych informacji dotyczących zasad składania wniosków. Szczegóły dotyczące nowej procedury znajdują się w karcie infrastruktura usługowa. W załączniku do karty usług dostępne jest również uzgodnione stanowisko grupy IRG-Rail, zrzeszającej niezależnych regulatorów rynku kolejowego w Europie przetłumaczone na język polski. Zostały w nim przedstawione zasady przyznawania zwolnień na podstawie art. 2 ust. 2 Rozporządzenia wspólne dla krajów UE.
Polecamy

do góry