Nawigacja

Aktualizacja Listy Prezesa UTK – errata

Do Listy Prezesa UTK opublikowanej 28 czerwca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury dodano uzupełnienie dotyczące wymagań dla konfiguracji urządzeń sterowania. Cały dokument obejmuje wymagania dla podsystemów Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe.

Lista Prezesa zawiera krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei w obszarze instalacji stałych. Listę opublikowaną 28 czerwca 2021 r. uzupełniono o załącznik S-06 dotyczący wymagań dodatkowych dla kompletnej konfiguracji urządzeń sterowania, które odnoszą się do:

  1. rozmieszczenia sygnalizatorów względem punktów oddziaływania i miejsc niebezpiecznych;
  2. widoczności sygnałów na sygnalizatorach;
  3. samoczynnego osłonięcia pociągu sygnałem „Stój”.

Załącznik S-06 został dodany w części listy dotyczącej wymagań krajowych w zakresie punktów otwartych i podsystemu sterowanie pod pozycją nr 9 (str. 24).

Założenia przepisów przejściowych wskazane w liście opublikowanej 28 czerwca 2021 r. nie ulegają zmianie. Nowa lista Prezesa UTK wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2021 r. Poprzednia lista Prezesa UTK została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień jej wydania.

Prezes UTK publikuje nową listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei.

Lista Prezesa UTK jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UTK.
Polecamy

do góry