Nawigacja

Przekazanie informacji o realizacji zaleceń PKBWK za 2016 r.

1 kwietnia 2017 r. mija ustawowy termin składania informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK). Obowiązek ten dotyczy autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za utrzymanie i prowadzących działalność w oparciu o świadectwa bezpieczeństwa.

Wynika on z art. 28l ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym i dotyczy wszystkich wyżej wymienionych przedsiębiorców kolejowych, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei.

Powyższy obowiązek jest cykliczny i niezależny od konieczności informowania o planowanym postępowaniu z zaleceniami z Raportów PKBWK (co miało np. miejsce ostatnio w grudniu 2016 r.)  W listopadzie 2016 r. na stronie internetowej Urzędu dostępna była ankieta do wskazania planowanego sposobu postępowania z zaleceniami z Raportu rocznego PKBWK. Ankieta została wypełniona przez większość przedsiębiorców, którzy określili stopień zaawansowania realizacji zaleceń PKBWK. Wszystkim, którzy w grudniu 2016 r. przesłali wypełnioną ankietę serdecznie dziękujemy.

Aby ułatwić Państwu spełnienie obowiązku wynikającego z art. 28l ust. 10 ustawy ,  w przypadku gdy działania zadeklarowane w grudniowej ankiecie  nie uległy zmianie proponujemy wykorzystanie załączonej  tabeli w celu podania aktualnego etapu działań zmierzających do realizacji zaleceń PKBWK.

Informacje o aktualnym etapie realizacji zaleceń PKBWK należy nadsyłać do 1 kwietnia 2017 r. Będzie to stanowiło wypełnienie cyklicznego obowiązku wynikającego z art. 28l ust. 10 ustawy.

Wypełnioną tabelę należy wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osoby upoważnione na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa i przesłać na adres Urzędu Transportu Kolejowego: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W przypadku wysłania informacji za pośrednictwem Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych) liczy się data nadania (stempla pocztowego).

Z uwagi na fakt, że 1 kwietnia w 2017 roku przypada w sobotę, ostatnim dniem do wysłania tabeli jest poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.

 
Polecamy

do góry