Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Oznaczenie dysponenta VKM

Każdy dysponent pojazdu kolejowego, który chce zarejestrować pojazd w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR) musi posiadać identyfikator dysponenta (VKM).

Dowiedz się więcej jak wypełnić i złożyć wniosek o VKM.

Informacje dodatkowe

Identyfikator dysponenta pojazdu (ang. Vehicle Keeper Marking, VKM) to kod składający się z 2 do 5 liter. Nie jest dopuszczalne używanie cyfr czy innych znaków w rodzaju myślników, dwukropków czy ukośników. Oznaczenie VKM powinno przedstawiać pełną nazwę lub skrót nazwy dysponenta pojazdu, w miarę możliwości w sposób łatwy do rozszyfrowania. Identyfikator dysponenta pojazdu musi być niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowego Transportu Kolejowego (OTIF).

Kto może złożyć wniosek o VKM?

  • dysponent pojazdu

Co przygotować?

  • wniosek o nadanie oznaczenia VKM - pobierz

Jak złożyć wniosek?

  • pocztą na adres: Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
  • osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15
  • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna

Jaki jest  czas realizacji?

30 dni od wpłynięcia wniosku, jednak publikacja przez Europejską Agencję Kolejową (ERA) odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca. Identyfikatorem VKM można się posługiwać dopiero po jego publikacji przez ERA

Jak otrzymasz informacje o nadanym VKM?

Otrzymasz informację  o publikacji VKM na stronie ERA doręczoną pocztą albo platformą ePUAP

Jak sprawdzić czy VKM jest opublikowany?

Odwiedzać stronę ERA w zakładce VKM List, zmiany publikowane są w każdą pierwszą środę miesiąca link

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 780)

 

Powiązane informacje

do góry