Nawigacja

Coraz mniej czasu dla maszynistów

25.01.2018

Jeszcze około 3000 maszynistów powinno uzyskać licencje maszynisty. Czasu jest coraz mniej, dlatego Prezes UTK kolejny raz prosi maszynistów i przedsiębiorców zatrudniających maszynistów, aby przyspieszyli składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty.

Dobiega końca proces wymiany praw kierowania pojazdem kolejowym na licencje maszynisty. 29 października bieżącego roku kończy się okres przejściowy, w którym możliwe jest uzyskanie licencji maszynisty w sposób uproszczony – wymiany prawa kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty. Po 29 października maszynista by kierować pojazdem kolejowym powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Świadectwo maszynista uzyskuje u pracodawcy. Licencję wydaje Prezes UTK i jest ona ważna 10 lat. - Chcemy mieć pewność, że każdy prawidłowo złożony wniosek o wydanie licencji maszynisty zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie i każdy zainteresowany maszynista otrzyma licencję maszynisty. Aby ten proces przebiegał prawidłowo i zakończył się sukcesem podmioty zatrudniające maszynistów muszą przestrzegać ustalonych przez siebie harmonogramów składania wniosków, a nawet powinny przyspieszyć swoje działania w tym zakresie – mówi Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Dlatego UTK deklaruje, że złożenie prawidłowego wniosku o wydanie licencji maszynisty do końca sierpnia daje gwarancję uzyskania dokumentu przed upływem okresu przejściowego.

Urząd jest przygotowany do obsługi procesu wydawania licencji maszynistom. Rok temu wdrożył System Obsługi Licencji Maszynistów. SOLM ułatwia i przyspiesza składanie wniosków o wydanie licencji. Zastosowane rozwiązania, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć przez internet, podpisać go profilem zaufanym i opłacić przelewem. Można również wypełnić go w kreatorze, wydrukować i podpisany przesłać do urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie UTK w dziale Maszyniści. Dodatkowe informacje na temat prowadzonych postępowań, można uzyskać pod nr. tel. 22 749 14 70. Infolinia dla Wnioskodawców i podmiotów działających w ich imieniu jest dostępna w dni robocze w godz. 14:30 – 16:15.

Prezes UTK stale monitoruje liczbę wpływających wniosków i informuje przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przyjętych przez siebie założeń o tym, że powinny zweryfikować swoje harmonogramy. Te, które jeszcze nie rozpoczęły wymiany dokumentów, powinny jak najszybciej ją rozpocząć, bowiem początki są najtrudniejsze – pierwsze wnioski zawierają najwięcej błędów.
Polecamy

do góry