Nawigacja

Warsztaty TAF TSI

Warsztaty TAF TSI w Urzędzie Transportu Kolejowego

Zapraszamy do uczestnictwa w szóstej edycji międzynarodowych warsztatów obejmujących wymagania technicznych specyfikacji interoperacyjności dla aplikacji telematycznych w transporcie towarowym („TAF”, telematics applications for freight subsystem).

Do skutecznego wdrożenia aplikacji telematycznych, zgodnych z TSI TAF zobowiązani są uczestnicy rynku kolejowego transportu towarowego działający we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym przede wszystkim: przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury kolejowej, jak również posiadacze pojazdów kolejowych).

Mając na uwadze zadania w zakresie standaryzacji procedur do zarządzania i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w eksploatacji pociągów towarowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pełniący funkcję krajowego punktu kontaktowego w zakresie TSI TAF/TAP we współpracy z EUAR i NCP Litwy, Łotwy i Estonii organizuje szóste regionalne warsztaty  TSI TAF.

Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 września 2017 r., w Eurocentrum Konferencyjnym, które mieści się pod adresem: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W czasie dwudniowych warsztatów w Warszawie prelegenci przedstawią szczegółowe informacje odnośnie TSI TAF i wpływu regulacji na działanie kolejowych przewozów towarowych,  jak również postarają się udzielić odpowiedzi na pytania w tym zakresie ze strony podmiotów funkcjonujących na rynku towarowych przewozów kolejowych Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Podczas spotkania uczestnikom warsztatów zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski i inne języki. Informacja o szczegółowej agendzie spotkania opublikowana zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Rejestracja na warsztaty odbywa się za pośrednictwem strony EUAR: http://www.era.europa.eu/Communication/Events/Pages/6th_Regional_TAF_TSI_Workshop.aspx.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja uczestników trwa do 28 lipca 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie organizowanego spotkania udziela Departament Regulacji Rynku Kolejowego pod numerem telefonu:  22 749 15 50 e-mail: taftap@utk.gov.pl

do góry